Metall

Det metaller jag helst jobbar med är mässing och järnplåt. 
Genom egna experiment har jag lärt känna metallernas inneboende färger.